599 95 69 34

იპოთეკური სესხი

იპოსესხი - ეს არის ლომბარდის ტიპის კრედიტი 1000-ლარიდან 200, 000 -ლარამდე, რომლის მიღებაც შეგიძლიათ უმარტივესი პროცედურებით: საჭიროა მხოლოდ უძრავი ქონების გარანტიის წარმოდგენა

  • თვეში 3.5% კლებადი გრაფიკით
  • სესხის ვადა 1-თვიდან 120-თვემდე
  • სესხის პროცენტი და ძირი იფარება ერთად
  • არ ვითხოვთ შემოსავლების დადასტურებას
  • არ გამოწმებთ შავ სიაში
  • არ გვაქვს ვადაზე ადრე დაფარვის ჯარიმა
  • სესხი გაიცემა ლარში ან დოლარში